1 august 2011

Planuri-cadru de învăţământ: cel mult 20 de ore pe săptămână în primar, 25 la gimnaziu, 30 la liceu

Numărul de ore alocat săptămânal disciplinelor din planurile-cadru de învăţământ este de cel mult 20 de ore la învăţământul primar, de cel mult 25 de ore la cel gimnazial şi de cel mult 30 de ore la învăţământul liceal, potrivit Legii educaţiei.

Aceste ore sunt alocate atât pentru predare, cât şi pentru învăţarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conţinuturilor predate, conform proiectului.

În cadrul Curriculumului Naţional, disciplinele obligatorii au o pondere de 80% în planurile-cadru de la nivelul învăţământului obligatoriu şi de 70% în cele de la nivelul liceului.

Planurile - cadru ale disciplinelor opţionale au o pondere de 20% la nivelul învăţământului obligatoriu şi de 30% la nivelul liceului, urmând să se decidă la nivelul fiecărei şcoli, în funcţie de nevoile de învăţare ale elevilor.

În cadrul fiecarei discipline, programa şcolara va acoperi 75% din orele de predare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei respective. În funcţie de capacităţile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul va decide dacă proporţia de 25% din timpul alocat disciplinei va fi folosit pentru învăţare în cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu