5 martie 2012

Burse oferite la World Educational Fair


Burse oferite de şcolile participante la

World Educational Fair Licee de Elita
17 -18 martie 2012
DLD College, Marea Britanie
Colegiul oferă o bursă şcolară care acoperă până la 50% din taxele de studiu şi care este acordată în baza unor rezultate şcolare excelente. Candidaţii susţin un examen preliminar şi susţin un interviu în timpul Târgului Internaţional de Educaţie. Şcoala acordă de asemenea burse elevilor care intenţionează să aplice la Universităţile Oxford sau Cambridge sau celor care doresc să studieze Medicină, Stomatologie, Medicină Veterinară, Fizioterapie, Farmacie.
Brooke House College, Marea Britanie


Colegiul oferă burse în valoare de până la 50%, 25% sau 15% din taxa totală pentru liceu elevilor care aplică pentru un program GCSE sau A-Level în decursul anului şcolar 2011 – 2012. Candidaţii vor fi selectaţi în baza următoarelor criterii:
- Scrisoare de motivaţie scrisă de mână;
- Examen de limba engleză scris – testele sunt diferite pentru candidaţii la GCSE şi A-level;
- Examen scris – pentru candidaţii la GCSE este vorba de un examen de matematică, în timp ce candidaţii pentru A-level vor susţine un examen la o probă la alegere;
- Interviu în limba engleză.
Examenele au loc la sediul Integral România.
D’Overboroeck’s College, Marea Britanie
Colegiul oferă burse care pot acoperi până la 25% din valoarea taxei de şcolarizare pentru anul 2011-2012. Candidaţii trebuie să facă dovada unor rezultate şcolare excepţionale şi de asemenea să îşi manifeste dorinţa de a se implica activ în viaţa Colegiului şi a comunităţii studenţeşti. Elevii vor susţine personal un interviu ce se va desfăşura la D’Overboroeck’s College. Datele diferă în funcţie de tipul bursei:
Bursele sunt acordate în baza rezultatelor obţinute la o probă scrisă specială şi a unei audiţii sau portofoliu după caz, în baza unui interviu, a scrisorii de motivaţie a aplicantului şi a unei recomandări din partea şcolii la care studiază în prezent. Valoarea bursei va fi stabilită individual, în urma interviului. Colegiul mai oferă şi un număr de burse acordate în funcţie de veniturile familiei. Studenţii care doresc să aplice pentru aceste burse trebuie să discute detaliile cu Directorul Instituţiei.
Caterham School, Marea Britanie  
Şcoala oferă o bursă şcolară ce acoperă 10% din taxa anuală de studiu. Candidaţii trebuie să facă dovada unor rezultate şcolare deosebite. Elevii susţin teste de Limbă Engleză şi Matematică, la care trebuie să obţină rezultate excelente. Examenele se susţin la sediul Integral.
Şcola de Arte Vizuale şi Actoriceşti din cadrul CATS Canterbury şi Cambridge
Marea Britanie – IB program, А-Levels, An Pregătitor pentru Şcoala de Arte Vizuale şi Actoriceşti din cadrul Cambridge
  • Şcoala de Arte Vizuale şi Actoriceşti Cambridge – şcoala oferă un număr limitat de burse elevilor care aplică pentru unul din următoarele programe:
- An Pregătitor în domeniul Artei – Artă Dramatică, Design, Design Grafic, Modă, Muzică
- Curs pregătitor pentru Master în domeniul Artei şi Design-ului

Chase Academy, Marea Britanie
Şcoală dispune de un fond de burse ce totalizează 100 000 de lire sterline Candidaţii trebuie să susţină teste de Limbă Engleză şi Matematică, la care trebuie să obţină rezultate excelente. Examenele se susţin la sediul Integral.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu