17 septembrie 2012

Comisia Europeană a propus statelor membre recunoaşterea competenţelor dobândite în afara cadrului şcolar

Comisia Europeană a propus statelor membre recunoaşterea aptitudinilor şi competenţelor dobândite la cursurile, seminariile, atelierele şi conferinţele organizate în afara cadrului şcolar, pentru stimularea angajărilor în UE, în special pentru tinerii şomeri şi pentru cei cu puţine calificări formale.


Propunerea se referă la cursurile, seminariile, atelierele şi conferinţele din care persoanele care le urmează capătă o anume specializare profesională şi a fost luată în cadrul strategiei europene pentru crearea de locuri de muncă şi creştere economică, urmând să fie adoptată de miniştrii Educaţiei şi Tineretului la Consiliul din 23-24 noiembrie.


"Decizia CE vrea să stimuleze angajările în spaţiul UE in special pentru tinerii şomeri şi persoanele cu puţine calificări formale, cum ar fi lucrătorii în vârstă şi cei slab calificaţi. Propunerea urmăreşte, de asemenea, îmbunătăţirea accesului la învăţământul superior, în special al studenţilor adulţi" , a spus europarlamentarul român Petru Luhan, citat într-un comunicat de presă remis, luni, agenţiei Mediafax.

Totodată, Comisia Europeană (CE) îndeamnă statele membre să stabilească sisteme naţionale pentru validarea învăţării non-formale şi informale până în 2015.

În prezent, doar Finlanda, Franţa, Luxemburg şi Ţările de Jos dispun de sisteme cuprinzătoare pentru validarea învăţării non-formale şi informale.

În Franţa, toate calificările, cu excepţia profesiilor reglementate, precum cele de medic, dentist, veterinar şi arhitect, pot fi obţinute prin validarea învăţării non-formale şi informale. Persoanele prezintă detalii cu privire la experienţele lor de învăţare şi aptitudinile sau competenţele dobândite. Un juriu format din experţi numiţi de către ministerul de resort poate acorda o calificare totală sau parţială. Un sistem similar există în Luxemburg.

În Ţările de Jos, oamenii pot să prezinte o descriere a experienţei lor unui furnizor recunoscut de "certificate de experienţă", în scopul solicitării de locuri de muncă sau a recunoaşterii formale de către o comisie de examinare.

În Finlanda, legislaţia în materie de educaţie permite validarea experienţei în mai multe domenii şi la mai multe niveluri de educaţie.

Învăţarea non-formală are loc într-un mediu formal de educaţie şi nu determină, în general, obţinerea unei calificări sau diplome. De obicei, implică conferinţe, seminarii, cursuri sau ateliere.

Sursa articol

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu