4 ianuarie 2013

Despre programul scolar "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!"

Programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!"

1. Saptamana 1-5 aprilie 2013 va fi dedicata activitatilor educative extracurriculare si extrascolare, In cadrul programului numit "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!". In aceasta saptamana nu se organizeaza cursuri conform orarului obisnuit al unitatii de invatamant, iar programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!" se va desfasura in conformitate cu un orar special.

2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor si a cadrelor didactice in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor prescolari/elevilor, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii, nu neaparat in cele prezente in curriculumul national, si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate, in contexte nonformale.

3. In perioada 2-7 aprilie 2013, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului organizeaza etapele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline de invatamant si, dupa caz, ale concursurilor scolare.

4. In programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", elaborat si organizat de fiecare unitate de invatamant, vor fi inclusi toti copiii prescolari/elevii si toate cadrele didactice care nu participa la etapa nationala a olimpiadelor si concursurilor scolare.

Planificarea si aprobarea programului

In vederea elaborarii programului de activitati, in timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigentie, si cadrelor didactice, in cadrul sedintelor comisiilor metodice, parintilor, in cadrul sedintelor cu parintii, precum si a reprezentatilor autoritatilor administratiei publice locale/ai comunitatii, in cadrul sedintelor consiliului de administratie.

Dupa colectarea propunerilor se vor desfasura dezbateri in colectivele de elevi, in consiliul elevilor, in consiliul profesoral si in comitetul reprezentativ al parintilor, in vederea adoptarii programului agreat de majoritatea elevilor si a cadrelor didactice.

Unitatile de invatamant sunt incurajate sa permita participarea parintilor, a voluntarilor, a reprezentantilor mass-mediei si a publicului larg la activitatile care se preteaza la acest tip de deschidere spre comunitate.

Continutul si organizarea programului

12. Se recomanda elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de prescolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unitatii de invatamant, care sa urmareasca si sa permita realizarea unor obiective educationale prin activitati care, in programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.

13. Proiectele se pot organiza si in consortiile scolare, in parteneriat cu alte unitati de invatamant, cu organizatii neguvernamentale, cu palatele si cluburile copiilor, cu cluburile sportive scolare, cu directiile de tineret si sport, cu taberele scolare, cu institutii culturale si stiintifice (institute de cercetari, institutii de invatamant superior etc.), cu politia, jandarmeria, inspectoratele pentru situatii de urgenta, cu directiile de sanatate publica, agentiile pentru protectia mediului etc.

14. Atat elevii, cat si cadrele didactice vor alege activitatile la care doresc sa participe, din lista celor propuse. De asemenea, se va avea in vedere posibilitatea implicarii parintilor care doresc acest lucru, precum si a altor parteneri.

15. Fiecare activitate la care participa copiii prescolari/elevii trebuie sa fie coordonata de un numar corespunzator de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activitati organizate, conducerea unitatii de invatamant si cadrele didactice vor lua toate masurile pentru asigurarea supravegherii copiilor prescolari/elevilor si a securitatii acestora.

16. Tipurile de activitati care pot fi organizate in cadrul programului "Sa stii mai multe, sa fii mai bun!", pot include:

- activitati culturale;
- activitati tehnico-stiintifice;
- activitati sportive;
- activitati de educatie pentru cetatenie democratica, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa in societate, responsabilitate sociala, relatii si comunicare etc.);
- activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos (inclusiv referitoare la dependenta de calculator, siguranta pe internet etc.);
- activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectiva, economisirea energiei, energie alternativa etc.);
- activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte in situatii de urgenta etc.;
- altele.

Aceste activitati se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:
- ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educatie media si cinematografica;
- competitii organizate la nivelul scolii, al grupurilor de scoli, al localitatii sau al judetului;
- mese rotunde, dezbateri;
- activitati de voluntariat sau de interes comunitar;
- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincventei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
- proiecte comunitare, de responsabilitate sociala;
- peer - education;
- schimburi de experienta;
- vizite de studii;
- excursii tematice;
- tabere/scoli de creatie sau de cercetare;
- parteneriate educationale si tematice la nivel de unitati de invatamant, pe plan intern si international, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul in echipa si in proiecte.

Monitorizare si evaluare

Activitatile vor fi organizate in fiecare zi lucratoare a saptamanii mentionate, acoperind cel putin numarul de ore prevazut in orarul obisnuit al scolii, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.
Dupa aprobarea de catre consiliul de administratie, programul adoptat devine obligatoriu, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.
Elevii au obligatia de a participa la activitatile pentru care s-au inscris, absentele fiind inregistrate in catalog la rubrica Purtare.
Activitatile aprobate se vor mentiona in condica de prezenta a cadrelor didactice si vor fi monitorizate de conducerea unitatii de invatamant.

Sursa: Monitorul Oficial si edu.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu